ИТ инфраструктура за бизнеса IT infrastructure for business IT-инфраструктура для бизнеса
          Предлагаме цялостни решения за всички нива на бизнес: от индивидуални предприемачи до големи международни компании. We offer comprehensive solutions for all levels of business: from individual entrepreneurs to large international companies. Мы предлагаем комплексные решения для всех уровней бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных международных компаний.